• (+84) 24 3564 0719
  • EN

TOMOE CENTRIFUGE DECANTER (JAPAN)

Máy ép bùn ly tâm Decanter từ công ty Nhật Bản lâu đời - TOMOE là một sản phẩm được ứng dụng để tách nước và cô đặc bùn thải được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như: thực phẩm, dược phẩm, hóa dầu...

Lấy báo giá