• (+84) 24 3564 0719
  • EN
Liên hệ
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Xử Lý Nước SETFIL

Điện thoại: (+84) 24 3564 0719

Email: info@setfil.vn

Website: www.setfil.vn

Quản trị mạng cấp nước

Quản trị mạng cấp nước

SETFIL phát triển công nghệ quản lý mạng lưới ống nước hiện đại, giúp giảm tỷ lệ thất thoát nước.

Chi tiết