• (+84) 24 3564 0719
  • EN
Liên hệ
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Xử Lý Nước SETFIL

Điện thoại: (+84) 24 3564 0719

Email: info@setfil.vn

Website: www.setfil.vn

Tự động hóa hoạt động vận hành nhà máy nước

Tất cả các nhà máy nước của SETFIL được vận hành tự động và được điều khiển từ xa thông qua Internet.

Tất cả các nhà máy nước của SETFIL được vận hành tự động và được điều khiển từ xa thông qua Internet.

Để đảm bảo hoạt động liên tục 24/24, 7/7 ngày của các nhà máy nước, hệ thống luôn có ít nhất 2 hệ thống bơm: một hệ thống bơm chính và một hệ thống bơm ngược trở lại, tự động thay thế để đảm bảo quá trình cung cấp nước liên tục.

SETFIL cài đặt bộ cảm biến chất lượng nước cao có nguồn gốc từ các nước phát triển, cùng với phần mềm kiểm soát nhà máy SCADA: được phát triển bởi SETFIL với ngôn ngữ tiếng Việt, giao diện đơn giản, dễ sử dụng phù hợp với điều kiện hoạt động và trình độ công nhân của Việt Nam