• (+84) 24 3564 0719
  • EN
Liên hệ
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Xử Lý Nước SETFIL

Điện thoại: (+84) 24 3564 0719

Email: info@setfil.vn

Website: www.setfil.vn

ABB group

Thiết bị đo - Thiết bị tự động - Biến tần

ABB là công ty tiên phong công nghệ trong việc phối hợp chặt chẽ với khách hàng sử dụng dịch vụ tiện ích, công nghiệp, vận chuyển và cơ sở hạ tầng để viết về tương lai và giá trị của việc số hóa công nghiệp.