• (+84) 24 3564 0719
  • EN
Liên hệ
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Xử Lý Nước SETFIL

Điện thoại: (+84) 24 3564 0719

Email: info@setfil.vn

Website: www.setfil.vn

Phát triển


2017: Mở rộng đầu tư thêm dây chuyền sản xuất hàng loạt ống lắng Lamella do SETFIL nghiên cứu, chế tạo.


Năm 2015: Thiết lập dây chuyền sản xuất Hệ thống điều chế Javen.


2013:
Bắt đầu áp dụng hệ thống quản lý mạng lưới cấp nước ở Việt Nam. Tất cả các thông tin liên quan đến chất lượng nước đều được hiển thị trực tuyến. Khách hàng có thể quan sát bất cứ lúc nào chất lượng nước và lượng tiêu thụ

Năm 2011:

  • Đổi tên thành Công ty CP Thiết bị Xử lý Nước Setfil dựa trên hai sản phẩm chính: Thiết bị Lắng và Lọc.
  • Thành lập Setfil nhà máy xử lý nước tại Hà Nam với công suất 14.000m3 / ngày / đêm.
  • Nghiên cứu thêm thiết bị xử lý nước: hệ thống châm Polimer tự động, hệ thống điều chế Javen, thiết bị xử lý nước Amoni và hữu cơ.


Năm 2009: Mở rộng thị trường quốc tế với Dự án cấp nước sinh hoạt ở Viêng Chăn, Lào với công suất 20.000m3 / ngày / đêm


2007: Thành lập Công ty TNHH Thiết bị xử lý nước Pecom
tại thành phố Hà Nội với hai sản phẩm chính: Thiết bị lắng Lamella và thiết bị lọc trọng lực.

ĐỐi tác của chúng tôi